30 Contoh Ucapan Ulang Tahun dalam Bahasa Jawa

contoh ucapan ulang tahun dalam bahasa jawa

30 Contoh Ucapan Ulang Tahun dalam Bahasa Jawa – Salah satu momen terindah dalam hidup seseorang adalah momen ulang tahun. Walaupun masih dalam pandemi seperti ini, entah dirayakan ataupun tidak, momen ini menjadi yang paling berkesan di benak Sobat semua. Pada saat momen ini pun, Sobat akan menerima banyak ucapan maupun doa serta hadiah dari beberapa orang. Tentunya yang paling penting adalah doa dari keluarga terdekat.

Secara umum, ucapan selamat ulang tahun yang diberikan seseorang pasti tidak jauh dari kata-kata seperti ‘panjang umur‘, ‘sehat‘, ‘tambah rezeki‘, ‘dikabulkan keinginannya‘ dan lain sebagainya. Ada juga yang menggunakan beberapa versi bahasa daerah, seperti halnya bahasa jawa.

Jika di bahasa inggris ada kata ‘Happy Birthday‘, dalam bahasa jawa tentu akan berbeda. Selamat ulang tahun dalam bahasa jawa biasanya menggunakan kalimat ‘Sugeng Tanggap Warsa‘ ataupun ‘Sugeng Ambal Warsa‘.

Baca Juga: Tanya Veronika Asisten Virtual

Nah, bagi sobat yang ingin mengucapkan ulang tahun menggunakan bahasa jawa, mungkin 30 Contoh Ucapan Ulang Tahun dalam Bahasa Jawa di bawah ini bisa membantu sobat semua.

30 Contoh Ucapan Ulang Tahun dalam Bahasa Jawa

 1. Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa…Mugio panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rejeki kaliyan pinaringan kasihatan dening Ingkang Murbeng Dumadi, Allah SWT.
 2. Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa dumateng panjenenganipun mugi pinaringan kesarasan ugi kabagyan lan tansah jinangkung dening Gusti Allah
 3. Sugeng tanggap warsa mugi2 tansah pinaringan sehat,bagas,waras…
 4. Sugeng tanggap warsa, mugi-mugi tinansah pinaringan barokah saking gusti Allah SWT
 5. Sugeng tanggap Warsa le. Ndang mundak gedi
 6. Sugeng tanggap warsa, ngapunten ingkang katah mboten saget maringi nopo-nopo, namung saget doa dateng Allah, mugi-mugi jenengan diparingi tambah rizki, kuat iman, lan sabar dateng didik kula
 7. Sugeng tanggap warsa, mugi-mugi tansah pinaringan waras lan tansah slamet kalis ing sambikolo monggo dipu aturi dahar bancakan saking poro widodari kan widodaera khayangan
 8. Sugeng tanggap warsa kagem dulurku sing paling apik. Mugi mugi diwenehi urip langgeng, tansah seneng lan diwenehi sih rahmat dening Gusti Allah
 9. Sugeng tanggap warsa nggih, mugi-mugi tansah diparingi umur panjang lan diparingi sehat ugo kewarasan. kulo panjenengan
 10. Ngaturaken ambal warsa, mugi gusti paring yuswo ingkang panjang lan barokah, mugi gusti pangeran tinansah paring kasasaran lan ketentreman.
 11. Bade ngaturaken suka cita kagem njenengan ingkang tanggap warsa, mugi-mugi langkung sae kajenenganipun sae saupakara miyos ugi batos.
 12. Sugeng tanggap warsa yo cah ayu, mugi2 apikan terus njobo lan njerone.
 13. Yaumul milad pendamping setia hidupku..Sugeng tanggap warsa..Mugi gusti Allah paringi berkah dunia akhirat . aamiin
 14. Gusti, mugo penjenengan paring jembaring ati. Ati kang loman.. Ati kang alus.. Ati kang tansah eling dateng panjenengan lan kekasihipun panjenengan. Sugeng tanggap warsa. Baarokalloh fi ‘umrik, Kullu ‘aam wa anta bokhoir, aamiin.
 15. Sugeng tanggap warsa kangge masku, mugi keparingan sehat lan rezeki ingkang lancar, lan muga-mugi enggal entuk jodho sing ayu, lan muga mugi2 kekarepanipun ingkang dereng kelakon saget diwujudaken kalih Gusti Allah subhanahu wata’ala..
 16. Sugeng tanggap warsa kanca kentelku, Sehat bagas waras sukses lancar sakkabehe. Gusti mberkahi
 17. Tuku buku ning pasar wasis..tuku klambi ning pringgodalu..sugeng ambal warsa sist, tetep semangat, sehat, lan sukses selalu
 18. Sugeng ambal warsa mas, mugi mugi panjang umur e, diparingi sehat karo sing Kuasa, rejekine dilancarke. bahagia terus yo mas!
 19. Sugeng Ambal Warsa pak….mugi2 pinaringan sehat lan kathah rejeki
 20. Seloso, Dino spesial ning ulan Desember, gawenen dino iki happy. Opo ae sing marai sedih tinggalne, sing marai ngguyu pertahanke. Sugeng ambal warsa
 21. Sugeng ambal warsa kancaku, Tambah ingkang sae nggih. Sumugi tansah mangayubagya lan dados manungsa ingkang sae
 22. Sugeng ambal warsa mas, mugi dowo umure, tansah pinaringan sehat, mugi tambah apik sak kabehe, dongo apik kanggo awakmu
 23. Sugeng ambal warsa mbakku, mugi gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun. Lan mugi-mugi karire luweh sukses.
 24. Sugeng ambal warsa lur, mugi2 tansah paring berkah kathah saking Gusti. Sehat bagas waras lan lancar rejekinipun. Gusti mberkahi sedanten nggih
 25. Ngaturaken sugeng ambal warsa mbak yu, mugi-mugi Gusti Allah paring yuswa ingkang dowo lan berkah. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kasarasan lan ketentreman.
 26. sampean ultah to dhe? Sugeng ambal warsa. Sehat sukses bahagia. Diparingi kesehatan. Sepurane yo telat
 27. Sugeng ambal warsa dumateng kabupaten banyumas, mugi² pinaringan sehat bagas waras kagem sedaya pendudukipun lan makmur gemah ripah lohjinawe lemah ipun
 28. Ngaturaken barakallah fi umrik, sugeng ambal warsa, kagem ibu. mugi-mugi Gusti Allah paring yuswa ingkang dowo lan berkah, tansah paring kasarasan lan ketentreman.
 29. Kawulo ngaturaken sugeng ambal warsa dateng Bapak. mugi tansah diparingi rizki umur ingkang berkah, ditebihaken sangking sedanten sambekala.
 30. Nalikane Urip mung mampir ngombe, nanging tansah kudu Urip. tetep dados penengah dlm Islam ngehh. Ngaturaken Sugeng ambal Warsa. sehat sehat damel Kulo. Eh salah damel njenengan

Semoga 30 Contoh Ucapan Ulang Tahun dalam Bahasa Jawa di atas Bermanfaat buat Sobat semua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *